Prague Histories

Oficiální webové stránky zde

Ve spolupráci s hlavním městem Praha, jsme vytvořili mobilní aplikaci, využívající mimo jiné rozšířenou realitu. Aplikace Prague Histories pomocí geolokačních funkcí mobilního zařízení vede své uživatele po tématických trasách Prahou. Na jednotlivých zastávkách je seznamuje s významnými historickými událostmi sta let naší republiky. Pomocí dobových fotografií, rozhlasových nahrávek, filmových záznamu a odborných textů zažívá uživatel historické události přímo na místech kde skutečně probíhaly. Technologie AR na vybraných místech nabízí i 3D modely v životních velikostech. Například na Staroměstském náměstí se před vámi objeví ruský tank z roku 1968, jako by jste tam tenkrát stáli…