FyzikAR7

Interaktivní učebnice FyzikAR 7 je aplikace k výuce fyziky pro 7.třídu, která využívá rozšířenou realitu. Díky této aplikaci a pracovním listům se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality – zábavnou a hravou formou. 47 animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snažšímu zapamatování látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipovaná tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu – vlastnoručně vyplněné pracovní listy s rozpracovanými příklady mohou studentům nadále sloužit jako učební pomůcka.